Återvänd till entrésidan


HEM

Om föreningen
Stadgar
Saintpauliavännen
Artfonden
Aktiviteter
Kalender
Hemsidan
Medlemskap

Saintpaulian
Foton
Länkar
Kontakt

Forum
Medlem
Click here for information in English

Fonden för de vilda arternas bevarande

Flera av de vilda saintpauliaarterna är akut hotade på sina naturliga växtplatser i sydöstra Kenya och nordöstra Tanzania. Svenska Saintpauliasällskapet har inrättat en fond för att stödja bevarandet av de vilda arterna. Varje år avsätter föreningen ett bidrag om 5 kr/medlem från medlemsavgifterna till fonden.

Fondens officiella namn än "Fonden för de vilda arternas bevarande" men den kallas i vardagstal för "Artfonden".

Bidrag ur fonden ges inte med någon större regelbundenhet, utan är helt beroende av att det finns lämpliga mottagare. Saintpauliasällskapet har beviljat bidrag till Dr Johanna Kolehmainen (1998, 2002, 2006, 2011) och till East African Wild Life Society (2004).


Kommittén för Fonden för de vilda arternas bevarande, "Artgruppen"
En arbetsgrupp inom Svenska Saintpauliasällskapet har till uppgift att söka efter lämpliga mottagare för bidrag ur Artfonden. Två av sällskapets medlemmar ingår i gruppen; Åsa Tysk och Lena Klintberg.

Kontakta oss om du:

  • Önskar ansöka om bidrag från fonden för arbete till förmån för de vilda saintpauliaarternas bevarande och fortlevnad.
  • Önskar bidra till fonden, om än med en mycket blygsam summa.
  • Har tips på nya bidragsmottagare, eller bara personer och grupper som studerar saintpaulior någonstans i världen.
  • Har några frågor om saintpauliaarter - kan vi inte svara direkt så försöker vi ta reda på svaret!

Kontakt per e-post: artfonden@saintpauliasallskapet.se

Kan Du inte e-posta? Adresser till Åsa och Lena finns i Saintpauliavännen.


Saintpaulia 'Sigi Falls', foto (c) 2000 SSPS

Saintpaulia
'Sigi Falls'

Foto av
Helen Söderberg
© SSPS


Sidan uppdaterad 2017-05-05
© Svenska Saintpauliasällskapet Kontakta vår webmaster om du vill använda något material från hemsidan.